การประเมินความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่งครูผู้ช่วย วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้ารับการประเมิน คือ นายพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการการประเมินฯ
1.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
2.นายประสิทธิ์ ดีทรง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
3.นางสายทอง ทองจัด
4.นางสาวอัมพร กองโชค

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th