วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและ
วันพ่อแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี
ข่าว : ครูต้นตระการ ทรัพย์ภักดี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์