วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การผูกผ้าแบบต่างๆ
ในงานมงคล การจัดดอกไม้ประดิษฐ์ และการออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”
ซึ่งเป็น กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 19 คน

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูมีนมัตสยา ไหมพรม
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูนิจ สังข์กาศ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์