วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายเพทาย อารียะ เลขานุการศูนย์ฯ ได้จัดการประชุมครูในกลุ่มสาระสังคมฯ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-Net โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรองฯ สุกัญญา เจริญสุข และรองฯ วาสนา โง้วสกุล มาเป็นประธานการประชุม และร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมในวันนี้

ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์