วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการประมวลผลการเรียนผ่านระบบโปรแกรม SGS Online จัดโดยกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดยครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์