งานกิจการนักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้การดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประสานความร่วมมือ กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เครือข่าย และศูนย์เสมารักษ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ออกตรวจพื้นที่ สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทง

ภาพ : ครูชญาดา หมอนทอง
ข่าว : ครูชญาดา หมอนทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์