การประเมินความพร้อมเเละพัฒนาอย่างเข้ม ตำเเหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องเเนะเเนว
ผู้เข้ารับการประเมิน
1.นางสาวปรียาวรรณ การกระสัง
2.นางสาวทิฆัมพร เอี่ยมวิโรจน์
3.สิบโทอิสราชัย คุณประทุม

คณะกรรมการการประเมินฯ
1.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร 2.นางสาววาสนา โง้วสกุล 3.นางสาวภิญญาพัชญ์ เเหวนนาค
4.นายวันชัย ดีวงษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
5.นายประสิทธิ์ ดีทรง (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
6.นายนันทมิตร สุภสิงห์
7.นายณัฐพงษ์ ดนตรี
8.นางพัชรี ศิริเสนา

ภาพ : ครูปรียาวรรณ การกระสัง
ข่าว : ครูปรียาวรรณ การกระสัง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์