วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสื่อ นวัตกรรม การเรียนการสอน ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint” ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้แก่ตัวแทนครูที่อยู่ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 22 โรงเรียน จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยวิทยากรจากบริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์