วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.10 น. สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน
เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 โดยสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เป็นประธานในพิธีส่งมอบงาน นายพีรมนต์ งามทิพานนท์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งมอบงานให้กับ นายณภกร กระสายทอง ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ณ โดมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : AYS Production / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th