วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. นักเรียนกลุ่ม AYS Cofe’ เพื่อนที่ปรึกษา (YC) โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกับงานแนะแนวจัดกิจกรรม ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน รุ่นที่ 2 ตอน “Nice yo Meet You” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 77 คน โดยนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / นายอดิศักดิ์ จิตสวัสดิ์ ม.6/8
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ AYS Cofe เพื่อนที่ปรึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์