วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกพร ประพฤติธรรม
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th