วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.15 น.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบเกียรติบัตร ผลการปฏิบัติงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 รางวัลระดับทอง ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 ให้กับหัวหน้าสายชั้น ม.1-ม.6 ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์