วันที่ 28-30 กันยายน 2563 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงแม่บ้าน ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / ครูสมชาย ชะรูด
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2563 , ตรวจสุขภาพครู ประจำปี 2563