วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสร้างขวัญกำลังใจ แก่ข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่ได้เกษียณอายุราชการในปี 2563 ทั้ง 4 ท่าน ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค 
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th