ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ที่เข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.)ในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 มีการปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้เข้าสอบสามารถนำรถไปจอดที่ลานจอดรถวัดเสนาสนาราม และอนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้ามาในโรงเรียนได้เท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนคน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19