ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้ามาจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยแบ่งกิจกรรมกลุ่มฐาน “ค่ายการเรียนรู้ใต้ร่วมพระบารมีจักรีวงศ์” จำนวน 4 ฐาน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ฐานเดิินตามรอยในหลวง , กลุ่มที่ 2 ฐานการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง , กลุ่มที่ 3 ฐานความเป็นพลเมืองดี และกลุ่มที่ 4 ฐานเรียนรู้ธรรมชาติ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : AYS Production
ข่าว : 
ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์