วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร พร้อมตัวแทนข้าราชการครู เข้าร่วมงาน “ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 63” เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” รายชื่อข้าราชการครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ที่เกษียณอายุราชการ มีดังนี้
1.นางเสาวนีย์ ชูวงษ์
2.นางสายฝน พานทอง
3.นางสาวสุปราณี จำปาเฟี่อง
4.นางรัตนา จันทรวิบูลย์

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : 
ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th