วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโดยหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th