วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) โดยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับคะแนนสูงสุดอันดับ 1 (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) และเป็นตัวแทนในการเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 2 (Cluster2) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : AYS Production
ข่าว : ครูมีนมัตสยา ไหมพรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่