วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทน คณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่มิวเซียมติดล้อ (Muse Mobile) จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียงได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยและคนไทย ผ่านชุดนิทรรศการที่ทันสมัยในตู้คอนเทนเนอร์ โดยใช้สื่อมัลติมีเดียผสมผสานกลไกให้เรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน ณ ลานอเนกประสงค์ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th