วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสูง เครื่องเกียรติยศประกอบศพ สำหรับใช้ในการศพที่ได้รับพระราชทาน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อาคารกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th