วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ และนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในระยะเวลา 1 ปี ณ หอประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์
ข่าว : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th