วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นางสาวพิชญาภา แพ่งนคร ได้นำนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ ์จำนวน 5 คน เข้ารับทุนการศึกษาจากฝ่ายการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการมอบทุน ณ โดมอเนกประสงค์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูพิชญาภา แพ่งนคร
ข่าว : ครูพิชญาภา แพ่งนคร / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th