วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th