วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดการตรวจสอบและประเมิน ปีการศึกษา 2562 เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูในกลุ่มสาระ ดังนี้
1. นางสาวกิติยา โพธิ์เงิน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ภาษาจีน)
2. นางชมภูนุช บุญนาค ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
3. นางดวงรัตน์ ฟื้นสุวรรณ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ (ภาษาอังกฤษ)
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินผลงาน
1. นางสายทอง ทองจัด
2. นางชณิปภา วันอังคาร
3. นางบุปผา ศรีสกุล
ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค 
ข่าว : ครูกิติยา โพธิ์เงิน / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th