วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ประจำปี 2563 ทรงพระราชทานเข็ม TO BE NUMBER ONE IDOL 10 ให้กับผู้เข้าประกวด จำนวน 40 คน โดยนางสาวสาริษา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภาคกลาง) ได้ผ่านเข้าสู่รอบ 34 คนสุดท้ายระดับประเทศ เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็ม TO BE NUMBER ONE I DOL 10 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ไปร่วมแสดงความยินดี ณ ชั้น 6 ศูนย์การค้า JJ MALL จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ภาพ : เพจ To Be Number ONE Fan Club 
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th