วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นำโดย นางสาวอมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 และนางปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม ออกนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือดูแล ตามมาตรการการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตนักเรียน โดยมี สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และตัวแทนครูให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแนะแนว โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูรัชพร ตรีคงคา
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์