วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม Google Apps for Education จัดโดยกลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูโรงเรียนอยุธยาสรณ์ ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, การงานอาชีพ, สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ โดยวิทยากรจาก บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดอบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 221 และห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์