วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะนิเทศ กำกับ และติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล นำโดย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 และคณะศึกษานิเทศ ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในระยะแรก และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติม แนวทางการแก้ไขปัญหาและตอบข้อสังสัยให้กับ คณะผู้รับการนิเทศ นำโดย สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะ ซึ่งเป็นประโยชน์ ในการปรับใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไป

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th