เนื่องในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันอนิจกรรม ของอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนจึงกำหนดให้เป็น “วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและวางพวงดอกไม้ ณ อาคาร 1 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ / นายศุภโชค อดุลยรัตนพันธุ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูพัชรี ศิริเสนา
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th