ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามลิ้งค์รายชื่อและ 📌📌ส่งเอกสารเพิ่มเติม📌📌ตามที่โรงเรียนกำหนดในช่องหมายเหตุด้านหลังภายในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ภายในเวลา 16.00 น.
ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZoxMV3hN66GSA8P9Jtsq60eMiW_2p6Y3ioy5T0ENNX8/edit?usp=sharing