วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม To be Number One โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งตัวแทน นักเรียนเข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 รอบคัดเลือก ระดับภาคกลางและตะวันออก ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าประกวด จาก 24 จังหวัด รวมจำนวน 178 คน ผลการประกวดนางสาวสาริศา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 ระดับภาคกลางและตะวันออก เข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศต่อไป ฝึกซ้อมโดย ครูกิติพล ใจผ่อง

ภาพ : เพจงานประกัน / เพจงานประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูกิติพล ใจผ่อง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th