วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย นายพีรมนต์ งามทิพานนท์ ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็น สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2563 โดยได้กล่าวตามจุดประสงค์ต่อไปนี้
1.การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก
2.การส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมเเห่งความสุข
3.การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนเเบ่งปันข่าวปลอม (Fake news)
4.การส่งเสริมเเนวทางป้องกันความรุนเเรงจากการ bully

ภาพ : เพจสภานักเรียน
ข่าว : เพจสภานักเรียน / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th