วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 7.00 น. นางสาวจิตติมา ชาติสกุล ครูชำนาญการ นำตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ภายใต้โครงการลานธรรม ลานวิถีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ณ วัดเกาะแก้ว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ/ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th