วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำข้าราชการครูที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรับรางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ณ หอประชุม โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา โดยมีข้าราชการและบุคลากรที่เข้ารับรางวัล ดังนี้
1. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
2. นางสาวสุปราณี จำปาเฟื่อง ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางเสาวนีย์ ชูวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางรัตนา จันทรวิบูลย์ ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางสายฝน พานทอง ครูชำนาญการพิเศษ
6. นางกัลยา ธรรมนิมิต ครูชำนาญการพิเศษ
7. นางวีณา ภู่สกุล ครูชำนาญการพิเศษ
8. นางสุภัสสร ศิริขันธ์ ครูชำนาญการ
9. นางสาวกนกพร ประพฤติธรรม ครูชำนาญการ
10. นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ครู คศ.1
11. นายฉัตรชัย สัตบุษ ครู คศ.1
12. นางสาวขวัญชนก ฉิมพลี ครูอัตราจ้าง

ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์