วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยให้จัดได้มีการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียน โดยผลการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผลคะแนนดังนี้
เบอร์ 1 พรรค สิงห์หลังวัง ได้คะแนน 191 คะแนน
เบอร์ 2 พรรค The give ได้คะแนน 642 คะแนน
เบอร์ 3 พรรค AYS New Gen ได้คะแนน 371 คะแนน
เบอร์ 4 พรรค Guard ได้คะแนน 444 คะแนน
เบอร์ 5 พรรค Freedom school ได้คะแนน 220 คะแนน

ภาพ : เพจสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th