วันพฤหับสดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดงาน “ร้อยรักผูกพัน กับท่านกฤดิ์ทรัพย์
ร้อยรวมใจ ต้อนรับท่านจันทร” เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ให้ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
และสิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์