วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานอยุธยานุสรณ์มินิมาราธอน “วิ่งชมเมืองโบราณ ตามตำนานกรุงเก่า” โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนากีฬาของนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชน ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : เพจอยุธยานุสรณ์มินิมาราธอน
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์
www.ays.ac.th