วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
รวมทั้งหมด 14 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
7. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
8. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
9. การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
10. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
11. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
12. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ
13. การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับที่ 2
14. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 2

อำนวยการฝึกซ้อม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
คณะครูที่ฝึกซ้อม : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพ : ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์
www.ays.ac.th