ภาพ : ครูพิชญาภา แพ่งนคร / ครูณัฐชา ชิงชัย 
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th