วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ตัวแทนคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการแสดง ความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชดำริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกข์แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล ณ หอประชุมพระพิรุณระลึก โปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาพ : ครูน้ำทิพย์ เพชรน้ำดี / ครูณัฐพงษ์ ดนตรี
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th