วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 กลุ่มงานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดอบรมออกแบบภาพกราฟิกด้วย Photoshop รุ่นที่ 2 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครู ในการคิดค้น สร้างสรรค์ ผลิตสื่อ และออกแบบภาพกราฟิกด้วย Photoshop อย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, ภาษาต่างประเทศ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานแนะแนว โดยวิทยากร จากบริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด อบรม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา