วันที่ 23-24 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดโครงการ Talented English Camp – Around the World ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล
ข่าว : ครูพัชรินทรา ถินต่าย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th