วันที่ 18 กันยายน 2562 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ในฐานะกลุ่มเยาวชนนักเรียนตัวคูณ ในโครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนนำโดย ครูฉัตรชัย สัตบุษ ตัวแทนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับโล่เกียรติคุณจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ” จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเคารพสิทธิ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชนจนประสบผลสำเร็จ จัดขึ้น ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร ตัวแทนนักเรียนประกอบด้วย
1. นางสาวอังคณา ฤกษ์อรุณ
2. นายนันทวัฒน์ สุขชูศรี
3. นายวรวุท ม่วงสิงห์
โดยได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคกลาง ในการนำเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นสื่อสิทธิขึ้นนำเสนอ ในโอกาสนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ 
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th