วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. คณะผู้บริหารช่อง 7 สี HD ร่วมกับกรมศิลปากร ประกอบพิธีสมโภชการบูรณะจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ และพระวิหารพระอินทร์แปลง ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนคณะครูและ บุคลากรเข้าร่วมพิธี ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูลัดดา เต็มตุ่ม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th