วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้มอบหมายครูฉัตรชัย สัตบุษ นำนักเรียนคือ น.ส.ณัชชา รื่นมิตร และ น.ส.ภรณ์พัชชา กรุยเงิน เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเลือกตั้งประธานสภานักเรียน สพม.3” ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ จ.นนทบุรี

ภาพ/ข่าว : ครูแัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th