ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 งานอนามัยโรงเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวมถึงแม่บ้านและผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร ณ บริเวณหน้าห้องพยาบาล โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th