ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์นำคณะข้าราชการครู ลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษก บริเวณลานเอนกประสงค์โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว : ครูฉัตรชัย สัตบุษ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th