การรับสมัครนักเรียน วันที่ 26 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ผู้สมัครวันที่ 26 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 255 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 43 คน

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th