การรับสมัครนักเรียน วันที่ 23 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ผู้สมัครวันที่ 23 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 248 คน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 77 คน

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูชวลิต บุญอุทิศ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th